O nas:


Fundacja "Instytut Rozwoju Artystycznego", to fundacja, do której celów statutowych należy działalność oświatowo-kulturalna w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez: wyszukiwanie osób utalentowanych wokalnie, instrumentalnie, aktorsko, tanecznie, promocję osób utalentowanych wokalnie, instrumentalnie, aktorsko, tanecznie, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, podtrzymywanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocje i organizacje wolontariatu, działalność charytatywną:
Cele statutowe realizujemy m.in. poprzez organizację festiwali, konkursów, warsztatów, castingów, cyklicznych zajęć.
Przy realizacji celów statutowych do współpracy zapraszamy inne organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Nasze motto to: 
"Artyzm to stan umysłu. Tylko od Ciebie zależy, czy zaprezentujesz go Światu"
                                                                                                     

Szukaj